privacitat

Per mitjà d'aquest Portal es recullen, a través de formularis inclosos en la pàgina web i les nostres adreces de correu electrònic, dades de caràcter personal necessàries per a la gestió i manteniment d'alguns dels nostres serveis. en cap cas es recullen dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu coneixement.

Aquest Portal no utilitza cookies per recollir informació dels usuaris, ni registra les adreces IP d'accés. Únicament s'utilitzen galetes pròpies, de sessió, amb finalitat tècnica (aquelles que permeten a l'Usuari la navegació a través del lloc web i la utilització de les diferents opcions i serveis que en ella existeixen).

El Titular és el responsable dels fitxers en els quals s'inclouran les dades personals recollides i tractades des d'aquesta pàgina web.

S'informa que les dades de caràcter personal que es recapten directament de l'Usuari a través dels diferents recursos disponibles al Portal, seran tractades de forma confidencial i quedaran incorporades a la base de dades de la qual és responsable Dolors Sanchez Listan, per tal de mantenir una comunicació àgil entre les parts a través de correu postal i / o electrònic, i no és cediran aquestes dades en cap cas a tercers, excepte en els casos d'existència d'una obligació legal.

L'Usuari podrà exercitar en tot moment els drets d'accés, rectificació o supressió, cancel·lació, limitació i oposició, així com el dret a la portabilitat de les dades, dirigint-se a Dolors Sanchez Listan, a l'adreçal c / Pintor Guàrdia 52, 08560 Manlleu, Barcelona, ​​o mitjançant el correu electrònic aqui@serconscient.com, o sol·licitant-lo per qualsevol altre mitjà que quedi constància del seu enviament i de la recepció.

El Titular compleix amb les directrius del Reglament General de Protecció de Dades, de 27 d'abril de 2016, i altra normativa vigent en cada moment i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l'Usuari, per al que ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l'Usuari faciliti al titular, sense perjudici que les mesures de seguretat a Internet no siguin inexpugnables, així com s'ha establert en la seva companyia el seu propi Reglament de Seguretat, el contingut és d'obligat compliment per a tots els empleats de la Dolors Sanchez Listan, presents o futurs.